Home Kalendārs/Pieteikšanās Kursi Online Apmācība 5Boat Bildes Kontakti
Home

Kursu formāts

Jahtu vadītāju kursi notiek atbilstoši Latvijas Republikas 2012.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.619 “Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju.” Kursu organizētājs ir SIA Vēju aģentūra, Starptautiskās burāšanas skolu asociācijas (ISSA) biedrs, mācību iestādes sertifikāts Nr. SA/4.

Apmācību maksa 8 dienu pilnajam kursam (online teorija +semināri +prakse, bez priekšzināšanām): teorija Eur250 +prakse Eur500 +reģistrācijas maksa Eur200. Vieta kursos tiek rezervēta, iemaksājot reģistrācijas maksu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. Apmācības notiek 8-16 cilvēku grupās, kursu ilgums 8 dienas (sestdiena-sestdiena).

Kursu beigās katrs kursants kārto burāšanas skolas eksāmenus un saņem apliecību par praktiskā un teorētiskā apmācību kursa apgūšanu, kas dod tiesības kārtot Valsts kvalifikācijas eksāmenus.
Teorētiskais un praktiskais eksāmens starptautiski sertificētas jahtu vadītāja apliecības iegūšanai (kvalifikācija JVI – jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos) notiek, eksāmenu laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar CSDD/LZS eksaminācijas komisiju.

Iegūtā starptautiskā kvalifikācija (JVI) ļauj vadīt buru jahtu ar maksimālo garumu līdz 24m D kategorijas* ūdeņos. (*Atbilstoši ES Direktīvas 94/25/EC definīcijai.)

Kursu dalības maksā ir iekļauts:
- pilns teorētisko apmācību kurss,
- 24-40 stundas praktiskās jahtu vadīšanas,
- pilns mācību materiālu komplekts,
- jahtu apdrošināšanas maksa.

Dalības maksā nav iekļauta samaksa par Valsts eksāmeniem un kvalifikācijas dokumentu izgatavošanu un izdošanu.

Pasniedzēji

Capt. Ronalds Griškēvičs, jahtas Aura kapteinis
- praktiskā jahtas vadīšana

Capt. Zigurds Penkulis, jahtas Alina kapteinis
- praktiskā jahtas vadīšana

Capt. Artūrs Skroderis, jahtas Feeling kapteinis
- praktiskā jahtas vadīšana

Capt. Juris Pupainis, jahtas Ane kapteinis
- praktiskā jahtas vadīšana


Capt. Ronalds Griškēvičs, burāšanas skolas vadītājs
Kursu praktiskā daļa notiek uz jahtām Feeling (W30, 30ft), Aura (Granada, 28ft), Minna (Trisskryssare, 25ft) u.c. Jahtas atrodas Pāvilostas ostā tieši blakus teorētisko apmācību vietai