Home Kalendārs/Pieteikšanās Kursi Online Apmācība Bildes Kontakti
Home

Kursu formāts

Jahtu vadītāju kursi notiek atbilstoši Latvijas Republikas 2012.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.619 “Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju.” Kursu organizētājs ir SIA Vēju aģentūra, Starptautiskās burāšanas skolu asociācijas (ISSA) biedrs, mācību iestādes sertifikāts Nr. SA/4.

Kursu maksa (teorija+prakse, bez priekšzināšanām): Eur500 +reģistrācijas maksa:
- agrā (>30 dienas līdz kursu sākumam) Eur150;
- vēlā (<30 dienas līdz kursu sākumam) Eur200.

Vieta kursos tiek rezervēta, iemaksājot reģistrācijas maksu SIA Vēju aģentūra kontā:
Reģ. Nr. LV42103040635, Swedbank, LV43HABA0551032792712.
Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

Apmācības notiek 8-12 cilvēku grupās, kursu ilgums 8 dienas (sestdiena-sestdiena).
Kopējais nodarbību apjoms – 40 stundas teorijas un 20 stundas praktisko nodarbību.
Katru dienu notiek 2 apmācību daļas – teorētiskā (4-6 stundas) un praktiskā (3-4 stundas uz jahtām).
Kursu beigās katrs kursants kārto burāšanas skolas eksāmenus un saņem apliecību par praktiskā un teorētiskā apmācību kursa apgūšanu, kas dod tiesības kārtot Valsts kvalifikācijas eksāmenus.
Teorētiskais un praktiskais eksāmens starptautiski sertificētas jahtu vadītāja apliecības iegūšanai (kvalifikācija JVI – jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos) notiek, eksāmenu laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar CSDD/LZS eksaminācijas komisiju.

Iegūtā starptautiskā kvalifikācija (JVI) ļauj vadīt buru jahtu ar maksimālo garumu līdz 24m D kategorijas* ūdeņos. (*Atbilstoši ES Direktīvas 94/25/EC definīcijai.)

Astoņu dienu kursu-semināra dalības maksā ir iekļauts:
- 40 stundas teorētisko nodarbību,
- 20 stundas praktiskās jahtu vadīšanas,
- pilns mācību materiālu komplekts,
- jahtu apdrošināšanas maksa.

Dalības maksā nav iekļauta samaksa par Valsts eksāmeniem un kvalifikācijas dokumentu izgatavošanu un izdošanu.

Pasniedzēji

Arnis Mežulis,
jahtu kapteinis ar 50 gadu stāžu, augstākās kategorijas burāšanas sacensību tiesnesis un neskaitāmu burāšanas mācību grāmatu autors:
- Navigācija
- Locija
- Meteoroloģija
- Kuģošanas drošība
- Takelāžas darbi
- Burāšanas ētika

Ziedonis Antapsons,
jahtu kapteinis, Latvijas Zēģelēšanas savienības valdes loceklis un jahtu vadītāju kvalifikācijas komisijas vadītājs:
- Burāšanas aerodinamikas pamati
- Jahtas vadīšana
- Burāšanas sacensību noteikumi
- Jahtu materiālā daļa
- Jahtas vadīšana ekstremālos apstākļos

Ričards Liepiņš,
jahtas Līva kapteinis,
- Praktiskā jahtas vadīšana

Ronalds Griškēvičs,
jahtas Aura kapteinis,
- Praktiskā jahtas vadīšana

Edgars Liepiņš,
jahtas Kiki kapteinis:
- Praktiskā jahtas vadīšana

Dr. Maira Briede,
pirmās palīdzības mediķe ar vairāk kā 10 gadu stāžu:
- Pirmā medicīniskā palīdzība

Capt. Ronalds Griškēvičs, burāšanas skolas vadītājs
Kursu praktiskā daļa notiek uz jahtām Līva (Beneteau, 39ft), Kiki (Banner, 33ft) un Aura (Granada, 27ft), kuras atrodas Pāvilostas ostā tieši pie teorētisko apmācību vietas
Teorētisko nodarbību klase